Noach bouwt een grote ark
Daar midden op het land
Iedereen vraagt zich nu af
Waar zit toch z’n verstand

Noach, wat mankeert er aan
Wat ben je hard aan ’t werk
Een boot komt hier niet van de grond
Of ben jij soms zo sterk


Daarom roept hij met een stem
Die ieder horen moet
God heeft jullie kwaad gezien
Hij stuurt een grote vloed

Water komt er overal
Totdat je niets meer ziet
Wie zich niet tot God bekeert
Die overleeft het niet


Noach, hoe kan dat bestaan
Zoiets gebeurt hier niet
Mensen, kom, we vieren feest
Geen God die ’t ons verbiedt

Lange jaren gaan voorbij
Toen kwam de laatste dag
Water stroomde overal
Totdat je niets meer zag


Maar de ark dreef in het rond
Het water droeg de boot
Noach werd door God gespaard
Voor een gewisse dood

Noach heeft op God vertrouwt
Die honderdtwintig jaar
Want hij wist, als God iets zegt
Dan handelt hij ernaar (2x)